De vereniging

Naar aanleiding van een medio 1992 gehouden enquete, kwam er op 28 oktober 1992 een groep mensen bij elkaar met als doel meer activiteiten voor de inwoners van Dalem te organiseren. De “werkgroep dorpsfestiviteiten Dalem”  werd opgericht, door Adrie Voshol, Elly Schenau, Jos Walraven, Peter Viveen en Mieke de Bruin. De eerste festiviteit die georganiseerd zou worden was Koninginnendag 1993. Naar aanleiding van een subsidieaanvraag liet Gorinchem weten dat alleen aan groepen met een officiële rechtsvorm subsidie werd verstrekt. Op 8 februari  1993 was de eerste algemeen ledenvergadering.  En zo werd  op 20 april 1993 de “Festiviteitenvereniging Dalem”  officieel  bij de notaris opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Eind 1993 telde de vereniging al 207 leden/adressen.

Er was bewust gekozen voor de naam Festiviteitenvereniging om de ruimte te hebben niet alleen Koninginnedag te organiseren maar ook eventuele andere activiteiten. De eerste 2 jaar lag het accent inderdaad op Koninginnedag. Langzaam kwamen er activiteiten bij zoals paaseieren zoeken en kerstknutselmiddag voor de basisschoolkinderen, die tot op de dag van vandaag nog gedaan worden.  In 1995 werd groots 50 jaar bevrijding geheel in stijl gevierd, inclusief versierde tuinen, jeeps en voedseldropping.  In 1997 werd Koninginnedag samen met buurtschap Dalem uit Noord Brabant gevierd. Er volgden fietstochten, playbackshow, 25+ disco avonden, midzomerbarbecues met vliegershow, vogelshow, djembee, muziek en dans, maar ook nog wijnproeverij, kanovaren, St. Maarten, Halloween speurtochten, Salsa avonden, Westernavond, likeurenproeverij, happen en trappen, bingo-avond, campingvolleybaltoernooi, samen EK en WK kijken en natuurlijk de ijsactiviteiten als het Wiel bevroren was.

Om het te bekostigen betalen de leden contributie, dat was in 1993 f 7,50 per adres. Vandaag de dag kost het € 10,00. Daarnaast bakt de vereniging inmiddels al 20 jaar oliebollen op de derde donderdag van november en op oudjaarsdag. Ook hebben we een aantal sponsoren die ons steunen, waardoor het allemaal mogelijk is. In 1999 hebben we meegedaan met “Kern met Pit” en wonnen een geldprijs. Daarnaast worden er nog onze zelfgemaakte spellen en materialen verhuurd.

Aanvankelijk had de vereniging geen eigen onderkomen, in 1999 krijgt de vereniging de oude GJS kantine in bruikleen van de gemeente. Vele uren is er gebouwd en verbouwd om er een leuk clubgebouw van te maken. Hier werd vooral geklust, spellen gemaakt , overlegd en alles opgeslagen. Vooral door de bouw van een naburige woning kwam het gebouw in verval en werd gevaarlijk. In 2013 kon de vereniging verhuizen naar een deel van de oude Floris van Dalem school. Ook hier weer vele uren verbouwd. Nu had de vereniging ook een eigen activiteitenruimte, naast een opslag, waar we activiteiten konden organiseren. Met z’n allen zijn we trots op wat we hebben neergezet.

Het doel van de vereniging is altijd geweest om voor en door Dalemers (ook hoog en laag Dalem) activiteiten te organiseren ter bevordering van de saamhorigheid en sociale cohesie.

Ons rekeningnummer is: NL24 RABO 0171.21.70.39.

Eerstvolgend:

Heb je een idee voor een incidentele activiteit? Bijvoorbeeld een informatieavond, een kookactiviteit? Wil je helpen bij een activiteit of kun je iets anders voor de vereniging betekenen? Laat het weten. Kom eens langs of stuur een mail.